Line 154: Unsupported element 'StorageItem

vm vareye indirdiğim ovayı açmaya çalıştığımda bu hatayı alıyorum
Line 154: Unsupported element ‘StorageItem’.

Line 163: Unsupported element ‘StorageItem’.

Line 172: Unsupported element ‘EthernetPortItem’.

Look here