version `xcrypt_2.0' not found (required by /usr/bin/perl

المشكلة دي بتجلي لما بثبت برامج جديدة و بسببها التزيعةبتفضل معلقة علي الشعار بتاعالتوزيعة
و التعوزيعة مش بترضي تفتح تاني و جربت كل الحلولو المشكلة مش بتتحل
و

اطضر اني اثبت التوزيعة من جديد